Trofai British Shorthair Past Kittens  

 

                    

Gorgeous Blue tortie and white 4 weeks Trofai Dolly Mixture

 

Blue Tortie female 4 weeks Trofai Tuttie Fruittie

 

 

 

 

Blue self  male Trofai Yogi Bear


                                          

                                                           ***